Kontakt

Bestyrelsesformand:
Niels Andersen
Fredskovvej 38
5270 Odense N
Tlf. 65 97 88 44
Mobil: 51 85 73 08
Mail: allesoevand@gmail.com
Ledningsnet:
Lumby Smeden
H. C. Lumbyesvej 19
5270 Odense N
Tlf. 65 95 51 15
Vandværk:
Fyns Vandværks- & Ledningsservice ApS
Industrivej 12
5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 94 25 81
Mobil: 22 68 06 02
Regnskab:
Næsby Vandværk
Stærehusvej 100
5270 Odense N
Tlf. 66 18 70 46
Kontortid: mandag - fredag kl. 8-12.
E-mail: nv@nvvand.dk