Allesø Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.30

i Allesø Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Bestyrelsen

Udgivet i Meddelelser